Начало

Теми

Поръчки

Форум

 

 Информацията, която трябва Вие да ни предоставите е::

  • Тема на разработката
  • Подробен план на разработката
  • Изисквания към количеството и структурата на разработката
  • Срок за предаване (експресна разработка- 10 дни от датата на заявката; нормална 20-25дни от датата на заявката)
  • Телефон за кореспонденция с вас

    Телефон или e-mail за контакти:  

   Желая да поръчам дипломна работа от раздел- теми Да
 Тема:  

   Желая да поръчам дипломна работа по избрана от мен тема Да
   Опишете желаната тема:  
   

   Вие сте студент:

   Вид на поръчката:
     нормална: 20-25дни от датата на заявката
     експресна разработка: 10 дни от датата на заявката

 

 

  

Вие може да поръчвате вашите теми чрез формата или посочения електронен адрес.

 

 

e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  GSM 0889761881