Начало

Теми

Поръчки

Поръчки

 

ТУРИЗЪМ

Дипломни работи

1. Възможности за развитие на селския туризъм в България (165стр.)
2. Маркентинг на санаторно-курортния туризъм (87стр.)
3. Хотелиерството в туристическия бизнес (64стр.)
4. Туристико-географско положение на България и туристическо райониране (63стр.)
5. Public Relations на туристическа фирма (85стр.)
6. Маркетингов микс - същност, подходи и стратегии за разработване в хотелски обект
7. Влияние на глобализацията върху развитието на ловния туризъм в България - (51стр.)
8. Екологични изисквания и възможности за развитие на водния туризъм по долното течение на река Струма (40 стр.)
9. Неизползвани възможности за ефективното развитие на курортно-туристическа дейност в курорта Сандански (47 стр.)
10. Мениджмънт и конкурентноспособност на хотелиерския продукт (60 стр.)


Курсови работи и казуси


1. Маркетингова стратегия за развитие на туризма в гр. Банкя (9стр)

                                        назад

 

 
 
e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  0889761881