Начало

Теми

Поръчки

Поръчки

 

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

Дипломни работи

1. Анализ на разходите и себестойността на продукцията (77стр.)
2. Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие - (85стр.)
3. Приходи и разходи на фирмата (100 стр.)
4. Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките (47 стр.)
5. Съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие – (60стр.)
6. Анализ на разходите на фирма “Арома” АД – София (76 стр.)
7. Проблеми на технологията и организацията на данъчния контрол за системата или по отделни видове данъци (100 стр.
8. Международен счетоводен стандарт 39. Финансови инструменти: признаване и оценяване (79 стр.)
9. Диагностика на счетоводно информационна система в предприятието (58 стр.)
10. Отчитане, анализ и управление на краткотрайните активи в “Дружба” АД (77 стр.)

Курсови работи и казуси

1. Данъчната политика като фактор на икономическия растеж (13 стр.)

                                        назад

 

 
 
e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  0889761881