Начало

Теми

Поръчки

Поръчки

 

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дипломни работи

1.Заместник кмет в системата на местна администрация - (76стр.)
2. Статут и правен режим на държавния служител в държавната администраци - (101стр.)
3. Местно самоуправление - (100 стр.)
4. Мотивационните възможности за стимулиране на държавния служител в община Благоевград (69 стр.)
5. Правно положение на общински съвет (60 стр.)
6. Миграционните процеси в община Благоевград (106 стр.)
7. Проблемите на регионалната икономика в новите административно-териториални единици (80 стр.)
8. Социално-психологически аспекти на подготовката на служителите от държавната администрация за работа в сложни ситуации (62 стр.)

Курсови работи и казуси

1. Функции на президента в САЩ, Русия, Италия, Франция и Германия (20стр.)
2. Взаимоотношенията кмет - общински съвет в САЩ
3. Органи на местното самоуправление във Великобритания
4. Роля и функции на омбудсмана в Република България (10стр.)
5. Държавно устройство на Рим през Периода на царете (19 стр.)

                                        назад

 

 
 
e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  0889761881