Начало

Теми

Поръчки

Поръчки

 

Други

Дипломни работи

1. Религиозной фактор на националный международной безопасности (35стр)
2. Изследване на теорията и практиката на устойчивото развитие (44стр.)
3. Финансово-медицински аспекти на здравеопазването в България (66стр.)
4. Обзавеждане на апартамент с четирима обитатели (72стр.)
5. Контрол върху формирането и разчитането на предприятието с данък върху добавената стойност (60стр.)
6. Същност и механизми на инфлацията
7. Анализ на състоянието и структурата на безработицата в България (59стр.)
8. Индустриализация на България 1944-1958 година (77стр.)
9. Изследване на състоянието на безработицата (75 стр.)
10. Институтът на представителството в новото митническо законодателство на република България (44 стр.)
11. Филмът и неговото възприятие от зрителя чрез монтажа – (40 стр.)
12. Пазар на ценни книжа (73стр.)
13. Изследване на духовните традиции в отношението им към пространството - 111
14. Материално-техническата база в средното образование (48 стр.)
15. Икономически ефект от сливания на фирми (62 стр.)
16. Медицина - Дефицит на антитела (50 стр.)
17. Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти (40 стр.)
18. Дамски костюм (35 стр.)
19. Цвят и хармония на цвета (32 стр.)
20. Ролята на звука в подкрепа на линейния разказвателен монтаж във филма на Сидни Полак "Отвъд Африка" - 20
21. Модул за точно време за нуждите на учебния процес във ВВОВУ "Васил Левски" - 62
22. Изследване на духовните традиции в отношението им към пространството - 78
23. Обзавеждане на жилище за шест членно семейство (родители, две момчета, възрастни родители) - 57
24. Кинезитерапия при увреждания на гръбначния мозък - 74
25. Кинезитерапия при консервативно лечение на коксартроза в ранен период - 70
26. Корупцията - 91
27. Митническа политика - 100
28. Моделиране, конструиране и създаване на технология за изработване на официална рокля - 50
29. Киноизкуство - 40
30. Ролята на кинезитерапията при лечението и рехабилитацията на деца с детска церебрална парализа - 50
31. Травматични увреждания - навяхвания и изкълчвания на ставите на ръката - 90
32. Възстановителна кинезитерапевтична програма при супракондилни фрактури на мишнечната кост- 80
33. Кинезитерапия при екзогенно затлъстяване – 46
34. Изпълнителната власт след 1989г. Кабинетът на Иван Костов (114 стр.)
35. Медико-социална рехабилитация на болни след аорто-коронарен байпас ((39 стр.)
36. Европейска комитология: Предизвикателства за присъединяващите се страни (примера с България)(75 стр.)
37. Етично недопустими техники в политическия ПР (85 стр.)
38. Екстремизмът (тероризмът) в ислямските общности в западните общества (103 стр.)
39. Рискът и сигурността в застрахователното дружество (96 стр.)
40. Статистическо изследване на динамиката на работната сила в страната / 2000- 2005г/ (80 стр.)
41. Международна търговия с филми (63 стр.)
42. Възможността за синтез на подофилотоксин и други свързани с него лигнани от клетъчни и суспензионни култури (65 стр.)
43. Допълнителна задължителна пенсионна система в България. Характеристика и проблеми (76 стр.)
44. ADSL и ISDN (75 стр)
45. АТМ (67 стр.)
46. Проблеми на замърсяването на природната среда с амоняк. Отражение върху човешкото здраве (с акцент на региона на Димитровград)(84 стр.)
47. Управление на стреса у персонала в Дирекция “Социално подпомагане” (76 стр.)
48. Психичното здраве и здравната реформа у нас (101 стр.)
49. Знакова функция на дрехата в обредите от жизнения цикъл (53 стр.)

Курсови работи

1. Глобализацията - същност, проблеми и последици (49стр.)
2. Конкурентоспособност на фирмите (35стр.)
3. Използване на Интернет в информационното осигуряване на ВУЗ (31стр.)
4. Изпълнение на данъчни задължения (казус)(7стр.)
5. Евреите в Америка (8стр.)
6. Икономическа интеграция (реферат)(9стр.)
7. Неправителствени организации, осигуряващи подкрепа за дребния бизнес(10стр.)
8. Търговски банки(15стр)
9. Планиране и организация на фитнес зала(32стр.)
10. Разработване и прилагане на общински планове за управлението на твърдите битови отпадъци в република България:Огромно предизвикателсто и дълг за създаване на по-устойчива околна среда (36 стр.)
11. Комуникации (11стр.)
12. Животът на Григор Димитров Начович (17стр.)
14. Сравнителен анализ на срочните банкови депозити в лева в България за периода 2000-2006г (6 стр.)
15. Емиграционни нагласи у младите хора в България (10 стр.)
16. Геоикономика и геополитика на САЩ и Евразия (42 стр.)
17. Политика по социално включване в България – осигуряване на равнопоставеност при достъпа до заетост, образование, здравеопазване (17 стр.)
18. Общество, аудитория, публика – дискусия за развитие на различните термини (7 стр.)
19. Маршрутното такси – рожба на прехода в България (8 стр.)
20. Съвременни схващания за политическата култура (12 стр.)

                                        назад

 

 
 
e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  0889761881