Начало

Теми

Поръчки

Поръчки

 

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

Дипломни работи

1. Заетост на рисковите групи безработни като част от социалната политика на Р.България (69 стр.)
2. Състояние и развитие на външните комуникации на фирма "Булес-98" ООД (120стр.)
3. Мотивация и икономическо поведение на личността (103 стр.)
4. Мотиви и нагласи към предприемаческа дейност (върху примера на дребния софийски предприемач) (64 стр.)

Курсови работи

1. Дисциплината и подчинението - основни елементи на армията (17стр.)
2. Изследване за отношението към свободата и равенството в съвременните социално - икономически условия (ЕСИ)
3. "Комуникациите в Търговска лига ЕООД" (ЕСИ)
4. Комуникациите в търговско-производствена фирма (ЕТ "Светослав Минков) (ЕСИ)
5. Изследване на потребителските нагласи към нов продукт (плодово кисело    мляко "Енина" (ЕСИ)
6. Изследване на потребителските нагласи към продукт (минерална вода "Велинград")(ЕСИ)
7. Изследване на нагласите към започване на частен бизнес в гр. София (ЕСИ)(16стр.)
8. Лечението на туберкулозно болните - безплатно или не? (ЕСИ)
9. Контент анализ на информационни продукти в ежедневниците в последната 1 година отразяващи детската престъпност (ЕСИ)
10. Обществените нагласи към медиите - структура и динамика (35 str.)(ЕСИ)
11. Обществени нагласи и представи за корупцията сред правораздавателната система и полицията (13 стр.)
12. Програма на ЕСИ на тема “ Социално-демографски профил, жизнен стил и очаквания на българския предприемач” (15 стр.)  

                                        назад

 

 
 
e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  0889761881