Начало

Теми

Поръчки

Поръчки

 

МАРРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И PR

Дипломни работи

1. Изследване на продажбите и удовлетвореността на фирма AVON (65стр.)
2. Нови комуникации в България (64стр.)
3. Маркетинг на фирма за дамско облекло (77стр.)
4. Международен маркетинг на индустриални стоки на Юнион Миниер-Пирдоп (77стр.)
5. Рекламна дейност на Фриго ХМ - АД гр. Сливница (90стр.)
6. Анализ на маркетинговата среда (91стр.)
7. Разработване на рекламна стратегия на Мицубиши Паджеро (97стр.)
8. Основни аспекти на ценовата политика на фирма (82стр.)
9. Търговска марка (69стр.)
10. Търговска марка “SHELL”(57 стр.)
11. Управление на дистрибуцията (62стр.)
12. Планиране на рекламна кампания (122стр)
13. Маркетингова дейност на фирма "Загорка" АД
14. Пласментна дейност на "Цито" ООД - София
15. Сегментирането като метод за анализ на пазара в контекста на стратегическото маркетингово планиране - (78стр.)
16. Организация и управление на рекламната дейност на фирмата - (55стр.)
17. Анализ на пазарната политика на мобилните оператори в България - (100 стр.)
18. Анализ на дейността и аудиторията на големи частни радиа (по примера    на радио Тангра) (65стр.)
19. Електронна търговия през Интернет (110стр.)
20. Маркетинг микс на “Оргахим АД” – Русе в условията на международен маркетинг (87 стр.)
21. Маркетинг микс на фирма Джендо (72 стр.)
22. Маркетинг микс на фирма “Бойар Истейтс” АД (62 стр.)
23. Конкурентоспособност на “Бойар Истейтс” (100стр.)
24. Интернет рекламата (96 стр.)
25. Маркетинг на Балканфарма (61 стр.)
26. Понятие за swot анализ и portfolio анализ и тяхното приложение в здравеопазването (97 стр.)
27. Процесът на продажби и мениджмънт на недвижими имоти (90 стр.)
28. Маркетинг на фирма за дамско горно облекло - ЕТ “Дариа” (70 стр.)
29. Маркетинг на печатните медии в Република Македония (54 стр.)
30. Изследване на лоялността към търговска марка “Нова Бразилия” (79 стр.)
31. Нормативно - правна обусловеност на търговската марка (90 стр.)
32. Жизнен цикъл на продукта (74 стр.)
33. Кризисен Пъблик рилейшънс във военните институции (59 стр.)
34. Секс, медии, PR.Формиране на сексуална култура сред младите хора (92 стр.)
35. Етично недопустими техники на въздействие в парламентарните избори през 2005г. (В търсене на изгубеното доверие) (83 стр.)
36. Психология и стратегия на продажбите (67стр.)

Курсови работи и казуси

1. Анализ на международните пазари на алуминий (35стр.)
2. Нови тенденции в Евроатлантическите отношения – предизвикателство пред    българската външна политика (27 стр.) 

                                        назад

 
 
e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  0889761881