Начало

Теми

Поръчки

Поръчки

 

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЩЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ


Дипломни работи

1. Външнотърговска дейност на международна фирма (73стр.)
2. Митнически режим в Република България (60стр.)
3. Плащания в международната търговия (81стр.)
4. Външнотърговска сделка (50 стр)
5. Meждународные отношения Великобритании в периоде 1958 - 1973 годах (59стр.)
6. Международни отношения на Китай в периода 1978-2000г. (60стр.)
7. Германия и ЕС (83 стр.)
8. Външна политика и политика за сигурност на Русия в периода 1991 – 1999 година (90 стр.)
9. Дипломатически приоритет и привилегии на персонала на дипломатическите представителства на република България (75стр.)
10. Отношенията САЩ-СССР в периода 1985-1991 (86 стр.)
11. Вътрешнополитическите предизвикателства и присъединяването на България към Европейския съюз (62 стр.)


Курсови работи и казуси


1. Анализ на международните пазари на алуминий (35стр.)
2. Нови тенденции в Евроатлантическите отношения – предизвикателство пред българската външна политика (27 стр.) 

                                        назад

 
 
e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  0889761881