Начало

Теми

Поръчки

Форум

ФИЛОСОФИЯ

Дипломни работи

    1. Консерватизмът в България (88стр.)
    2. Антропологични аспекти във философията на Ерих Фром (80 стр.)
    3. Връзка между политически режим и социален тип според "Духът на     законите" - Ш. Монтескьо (63 стр.)
    4. Николай А. Бердяев – идеята за социалното християнство (85 стр.)
    5. Философско-антропологични аспекти в творчеството на Николай     Бердяев (61 стр.)
    6. Етически проблеми във философията на стоицизма (71 стр.)

Курсови работи и казуси

    1. Животът и делото на Сократ (14стр.)
    2. Възникване на езотеричните системи за духовно развитие на личността.     Шаманистките корени на езотеризма. Езотерична и екзотерична форма на     религията. Смисълът и целта на личностното развитие според езотеризма     (7 стр.)
    3. Онтология на самотата (есе) (6 стр.)
    4. Онтология на музиката (есе) 7 стр.
    5. Онтология на дървото (есе) (6 стр.)
    6. Онтология на богатството (есе) (8 стр.)
    7. Критика на религията (6 стр.)
    8. Как се е наложила философията като формана духовно усвояване и     осмисляне на света (7 стр.)

                                        назад

 

 

       
e-mail: education2003@abv.bg
   GSM:0899802579;  GSM 0889761881